TRANSFORMER - 48V (575V PRIMARY) PROSTAR

20866


Category: Prostar Parts


This 48V Transformer is used in Three Phase Prostar Hoists with 575V power.