TRANSFORMER - 48V (220V & 380V PRIMARY) PROSTAR

20851


Category: Prostar Parts


This 48V Transformer is used in Three Phase Prostar Hoists with 220V and 380V power.