TRANSFORMER - 48V (460V & 380V PRIMARY) PROSTAR

20834


Category: Prostar Parts


This 48V Transformer is used in Three Phase Prostar Hoists with 380V, 50Hz and 460V, 60Hz power.