TRANSFORMER - 115V (230V & 460V PRIMARY) PROSTAR

20831


Category: Prostar Parts


This 115V Transformer is used in Three Phase Prostar Hoists with 230V and 460V power.