Privacybeleid

Onze toewijding aan privacy

MTN Productions Ltd. ("MTN of MTN Shop") bezit, werkt en biedt de website op www.shopmtn.eu (de "Website"). MTN erkent en respecteert het belang van het handhaven van uw privacy, en als gevolg daarvan hebben we dit privacybeleid vastgesteld ("privacybeleid"). Gedurende het privacybeleid verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar MTN en de termen "u" en "uw" verwijzen naar een bezoeker naar of gebruik van de website.

Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen de soorten informatie te begrijpen die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken wanneer u de website bezoekt en onze praktijken beschrijft voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaren van dergelijke informatie. Dit beleid is van toepassing op informatie die we op de website verzamelen en regelt geen informatie die van u is verzameld op een andere manier.

Bij het bekijken en gebruiken van deze website begrijpt u dat MTN uw persoonlijk identificeerbare informatie (zoals hieronder gedefinieerd) kan gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van dit privacybeleid, en u stemt in met (i) de voorwaarden van dit privacybeleid en (ii) aan de Verzameling en gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie van MTN overeenkomstig de voorwaarden van dit privacybeleid.

De website is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar

Niemand jonger dan 18 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op de website. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, niet: (i) informatie gebruiken of informatie verstrekken op de website of, op of via een van de functies die beschikbaar zijn op de website; (ii) aankopen doen via de website; (iii) gebruik interactieve of openbare commentaarfuncties op de website; of (iv) informatie over uzelf opgeven, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u kunt gebruiken. Als we leren dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een persoon onder de 18 jaar zonder verificatie van toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie van of over een persoon jonger dan 18 jaar kunnen hebben, neem dan contact met ons op Info@MTNshop.eu

Het verzamelen van informatie

"Persoonlijk identificeerbare informatie", inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en factureringsinformatie, kan door ons worden verzameld via de website, onder voorbehoud van de voorwaarden van dit privacybeleid, zodat dat We kunnen: (i) contact met u opnemen om te reageren op vragen met betrekking tot inkoop en retourneren via MTN en in verband met de verwerking en voltooiing van aankopen en retouren; (ii) Neem contact met u op in verband met services die u hebt gekocht, inclusief trainingsdiensten en (ii) communiceer met u om u relevante informatie te geven over MTN, inclusief maar niet beperkt tot, prijzen, speciale promoties en kortingen, blogberichten en nieuwsbrieven en nieuwsbrieven . In al deze gevallen zullen we alleen persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen als u dergelijke informatie vrijwillig aan ons indient. Verder kunnen we contact met u opnemen op basis van de informatie die u verstrekt.

U hebt de keuze of u ons persoonlijk identificeerbare informatie wilt verstrekken. Door persoonlijk identificeerbare informatie via de website in te dienen, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid, u instemt uitdrukkelijk met de verwerking van uw persoonlijk identificeerbare informatie volgens dit privacybeleid, en u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden op https://shopmtn.eu/pages/terms-of-use (de "gebruiksvoorwaarden").

U kunt er natuurlijk voor kiezen om ons geen bepaalde informatie te verstrekken, maar als dat zo is, kunt u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde activiteiten en transacties die beschikbaar zijn op de website.

Wanneer u een product koopt via de website, wordt u doorverwezen naar een webpagina die wordt beheerd door Shopify om uw bestelling te voltooien. Shopify verwerkt alle betalingen die via de website zijn gedaan. Bij het verwerken van dergelijke bestellingen zal Shopify bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, waaronder: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, factureringsinformatie (creditcardnummer, vervaldatum en factureringsadres), producten gekochte producten, relevante promotiecode en de naam van de ontvanger , adres en telefoonnummer.

Informatie verzameld door Shopify zal worden gebruikt op grond van de voorwaarden van het "Shopify Privacybeleid" gevonden op: https://www.shopify.com/legal/privacy. Zoals beschreven in het Shopify Privacy -beleid, kan MTN worden verstrekt met bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, die door MTN zal worden gebruikt op grond van de voorwaarden van dit privacybeleid. MTN is niet verantwoordelijk voor het beleid of de activiteiten van Shopify en we raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met Shopify als u vragen hebt over het Privacybeleid van Shopify.

We kunnen uw informatie in het land verwerken waar deze is verzameld, evenals andere landen waar wetten met betrekking tot het verwerken van informatie minder streng kunnen zijn dan de wetten in uw land.

 Hoe wij uw informatie gebruiken.

(a) We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze sites en de mouseFlow -service te bedienen en te onderhouden en om te reageren op uw vragen en zorgen. De wettelijke basis is sectie 6 (1) (f) van de EU General Data Protection Regulation (AVG).

(b) Als u uw toestemming hebt gegeven, gebruiken we de informatie die we verzamelen om u marketingcommunicatie in onze nieuwsbrief te sturen. De wettelijke basis is sectie (1) (a) van GDPR.

(c) We gebruiken ook de informatie die we verzamelen om onze klanten te helpen hun website (s) te verbeteren.

Uw keuzes over uw informatie

 Voor huidige MTN -winkelklanten kunt u onnauwkeurigheden bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen bij de informatie over u die MTN -winkel behoudt door in te loggen op uw account om uw wachtwoord en factureringsinformatie bij te werken. Als alternatief (voor betrokkenen die worden gevolgd door MTN Shop en voormalige MTN -winkelklanten), kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via info@mtnshop.eu. We zullen uw verzoek binnen tweeënzeventig (72) uur erkennen en deze onmiddellijk afhandelen. Als u zich wilt afmelden door contact op te nemen met de marketing en promoties van MTN, kunt u dit doen  HIER

 Gegevensbeschermingswetgeving geeft u een reeks rechten in verband met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dit opzicht hebt u het recht om te vragen dat we de persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen of de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, als u denkt dat ze onnauwkeurig zijn. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen als wettelijke basis. Wij moeten uw verzoek beoordelen en handelen. Bovendien heeft u ook het recht op gegevensportabiliteit als deze relevant moet worden. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Irish Data Protection Commissioner is: Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ierland., E -mail: info@dataprotection.ie. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Pamela Griffin, 82 Harcourt Street, Dublin 2, Ireland- +353 087 335 2549, pamelagriffin@mountainproductions.com.

 

Informatiebeveiliging

Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, gegevensnauwkeurigheid te handhaven en te zorgen voor het juiste gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie, hebben we redelijke fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd om de persoonlijk identificeerbare informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen en we maken goede geloofsinspanningen. om uw persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan in een beveiligde bedrijfsomgeving.

U moet ook proberen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot informatie die u gebruikt in verband met deze website, en u moet onthouden om de browser te sluiten zodra u uw activiteiten op de website hebt voltooid of als u hebt besloten om weg te stappen van uw computer. In het geval dat we vaststellen dat er een inbreuk op de beveiliging is geweest die resulteert in de ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie aan een derde partij, zullen we personen op de hoogte stellen van wie persoonlijk identificeerbare informatie zo is bekendgemaakt als wettelijk vereist.

Helaas kan geen gegevensoverdracht via internet zijn gegarandeerd absoluut veilig zijn. Dientengevolge, hoewel we ernaar streven uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen, kunnen we de beveiliging van alle informatie die u ons overdraagt ​​niet ervoor zorgen of rechtvaardigen en u doet dit op eigen risico.

Informatie gebruiken en delen

Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of zoals anders toegestaan ​​of vereist onder de wet, proberen we redelijkerwijs ervoor te zorgen dat we niet opzettelijk enige persoonlijk identificeerbare informatie over u als individuele gebruiker aan een derde partij hebben bekendgemaakt zonder eerst uw toestemming te hebben ontvangen (door uw af te wijzen of anderszins akkoord te gaan met de openbaarmaking van dergelijke informatie).

We zullen informatie vrijgeven, die persoonlijk identificeerbare informatie kan bevatten, zoals wettelijk vereist om te voldoen aan een geldig juridisch onderzoek of proces, zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding, statuut of gerechtelijk bevel. We zullen ook specifieke informatie vrijgeven, die in speciale gevallen persoonlijk identificeerbare informatie kunnen omvatten, zoals er een poging tot inbreuk op de beveiliging van de website of een fysieke of eigendomsbedreiging voor u of anderen is. We kunnen ook gebruikersinformatie overdragen, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, de verkoop van gerelateerde activa of bedrijfsdivisie of andere fundamentele bedrijfsverandering. We kunnen toegang bieden tot uw persoonlijk identificeerbare informatie en andere informatie aan onze aannemers die diensten voor ons verrichten in verband met onze website of de diensten die u hebt gevraagd. 

Opslag en verwerking. Uw informatie verzameld via MTN-winkel of plug-ins van derden kan worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, Europa of een ander land waarin MTN-winkel of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of dienstverleners faciliteiten onderhouden. MTN Shop kan informatie overdragen die we over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, aan gelieerde entiteiten, of aan andere derden over grenzen en vanuit uw land of jurisdictie naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld.

Bovendien kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om onze gebruiksvoorwaarden of verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten af ​​te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturering en incasso -doeleinden en/of als we geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of Veiligheid van MTN, onze klanten of anderen.

                                                                 

Bij gelegenheid kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen in verband met optionele wedstrijden, speciale aanbiedingen of promoties. We zullen dergelijke informatie delen met de benodigde derden om de wedstrijd, speciale aanbieding of promotie uit te voeren. Uw deelname aan de wedstrijd, speciale aanbieding of promotie vormt uw toestemming voor dergelijke openbaarmaking en het gebruik van dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie.

We behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken om u communicatie te sturen met betrekking tot wijzigingen in dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden.

Het delen van inhoud die door u op de website is geplaatst

Houd er rekening mee dat als u persoonlijke informatie online geeft, bijvoorbeeld bij het posten op een van onze sociale media -pagina's - die informatie kan worden verzameld en gebruikt door derden en zonder beperking door ons kan worden gebruikt. We kunnen de beveiliging van informatie die u op deze forums plaatst niet garanderen en hebben geen controle over hoe dergelijke derden uw informatie kunnen gebruiken en er mag geen verwachting zijn van privacy in dergelijke inhoud. U onthult dergelijke informatie op eigen risico.

Elektronische communicatie en het afmelden en opteren

Wanneer u elektronisch met ons communiceert, via e-mail, wanneer u ervoor kiest om onze nieuwsbrief of anderszins te ontvangen, stemt u in met ons gebruik van de informatie die u hebt verstrekt, en u stemt verder in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Als u liever niet dergelijke communicatie ontvangt, kunt u zich afmelden/afmelden voor onze e-maillijsten door te klikken op de regel "OPTOT-OUT"/"UNSUBSRICE" onderaan de e-mail die u van ons ontvangt. U moet zich er echter van bewust zijn dat (i) het niet altijd mogelijk is om informatie in onze databases en servers volledig te verwijderen of te wijzigen, hoewel we altijd redelijke inspanningen zullen leveren om dit op uw verzoek te doen, en (ii) We kunnen dat niet Laat uw informatie uit de records verwijderd van een derde partij die uw informatie heeft verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Cookies en andere technologieën

De website kan "cookies" en/of andere technologieën of bestanden (gezamenlijk, "cookies") gebruiken om te bepalen hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze geaggregeerde trackinginformatie kan worden gebruikt om ons te helpen de website -ervaring voor al onze bezoekers te verbeteren en te verbeteren. Als u liever niet dergelijke cookies op uw computer hebt opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om de meeste cookies af te wijzen, of handmatig cookies verwijderen die op uw computer zijn geplaatst. Door de cookies zo af te wijzen, kunt u echter mogelijk niet volledig toegang krijgen tot het aanbod op deze website.

We kunnen ook informatie verzamelen door het gebruik van Clear GIF's (ook wel webbakens en webbugs genoemd) in geselecteerde e-mailberichten die we u sturen. Dit zijn kleine grafische bestanden, niet zichtbaar voor het menselijk oog, die zijn opgenomen in op HTML gebaseerde e-mails en worden gebruikt om ons te laten weten welke e-mails we verzenden worden geopend. Clear GIF's kunnen ook cookies op uw computer zien of lezen. Indien geautoriseerd door ons, kunnen derden die gespecialiseerd zijn in het monitoren van geaggregeerd statistisch gebruik van de website met wie we contracteren, cookies, onze weblogbestanden, webbakens en andere monitoringtechnologieën gebruiken om anonieme geaggregeerde gegevens van de COMTNLE te COMTNLE.

Bovendien kunnen we IP -adresinformatie gebruiken om geaggregeerde bezoeken aan de website te tellen en bij te houden, om problemen met onze server te helpen diagnosticeren en om de website te beheren. We koppelen geen IP -adressen aan alles wat persoonlijk identificeerbaar is, dus hoewel de sessie van een bepaalde gebruiker kan worden gevolgd, blijft de gebruiker volledig anoniem

Andere websites en links

Naast Shopify bevat de website links naar andere websites van derden waarvan we denken dat ze interessant voor u zullen zijn en niet worden beheerd door MTN, inclusief MTN's accounts op verschillende websites voor sociale media. Deze websites van derden hebben afzonderlijke gegevensverzameling en privacypraktijken die onafhankelijk zijn van de onze, en MTN is niet verantwoordelijk voor het beleid of de activiteiten van dergelijke andere websites. Neem rechtstreeks contact op met dergelijke derden als u vragen hebt over hun privacybeleid. 

Hoe u kunt beoordelen, corrigeren of ertoe vragen dat we het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie kunnen beëindigen

Als u de huidige details van uw persoonlijk identificeerbare informatie wilt bekijken, of als u wilt dat MTN het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie wijzigt of stopzet, neem dan contact met ons op: info@mtnshop.eu

Wijzigingen in het privacybeleid

We moedigen u aan om ons privacybeleid te beoordelen, niet alleen de eerste keer dat u de website bezoekt, maar regelmatig daarna, omdat we ons privacybeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De datum van de laatste update van het privacybeleid wordt hieronder altijd geplaatst:

Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien op 24/05/18.

Als we in de toekomst inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid met betrekking tot hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken, zullen we die wijzigingen hier opnemen. Uw voortdurende gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn gepost, vormt uw overeenkomst met de wijzigingen, zowel met betrekking tot informatie die we eerder van u hebben verzameld als met betrekking tot informatie die we in de toekomst van u verzamelen. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, stop dan met het gebruik van de website. Ten slotte, als MTN wordt verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, wordt uw persoonlijk identificeerbare informatie opgenomen als onderdeel van de verkoop, maar tenzij u meldt dat het privacybeleid is gewijzigd, wordt uw persoonlijk identificeerbare informatie op dezelfde manier gehandhaafd als beschreven als beschreven in het privacybeleid.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van de website of uw omgang met MTN, moedigen we u aan om als volgt contact op te nemen met MTN: 

MTN Productions Ltd.

Unit 15, Trinity Technology & Enterprise Campus, Pearse St,

Dublin 2, D02 AD79

Telefoon: +353 (87) 098-7979

E-mail: info@MTNshop.eu